Najlacnejšie poistenie auta

Hľadáte lacné poistenie vášho vozidla? Porovnajte ceny poistiek všetkých poisťovní a ušetrite desiatky až stovky eur. Porovnanie poistenia online s možnosťou uzatvorenia poistky cez internet s okamžitou platnosťou poistenia. Alebo využite naše služby a porovnáme ceny poistiek za vás, uplatníme ďalšie nadštandardné zľavy, predstavíme aktuálne akcie (ktoré nemusia ponúkať poistné kalkulačky online poistení) a možno ušetrite viac ako obvykle. Naše služby sú bezplatné, vrátane následného servisu pre našich klientov.

Kliknite pre porovnanie cien PZP online

Kliknite pre porovnanie cien havarijného poistenia online

Povinné zmluvné poistenie musí uzatvoriť majiteľ každého motorového vozidla, povinnosť uzatvoriť zmluvu PZP ukladá zákon o povinnom zmluvnom poistení. Za nepoistené vozidlo hrozia sankcie, najvyššia pokuta môže dosiahnuť takmer 3320 eur. Poistka PZP kryje škody na majetku, zdraví a živote, ktoré spôsobíte svojim vozidlom iným osobám. Zákonná poistka nepreplatí škody na vlastnom vozidle (pokiaľ ste vinníkom nehody, škodovej udalosti), ale ani v prípade, ak ste našli svoje vozidlo poškodené, no vinník je neznámy.

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie, je len na majiteľovi vozidla a jeho finančných možnostiach, či sa rozhodne pre uzatvorenie havarijnej poistky. Havarijná poistka kryje škody na poistenom vozidle bez ohľadu na to, či škoda bola spôsobená inou osobou (aj nezistený páchateľ) alebo aj vašou vinou. Komplexné all-risk havarijné poistky kryjú riziká havárie, vandalizmu, živelnej udalosti a krádeže vozidla (teda odcudzenie auta a jeho poškodenie akoukoľvek udalosťou vrátane neznámeho páchateľa).

Väčšinu majiteľov vozidiel odrádzajú ceny havarijného poistenia. No silná konkurencia poisťovní a rôzne akcie prinášajú lacnejšie poistenie pre väčšinu majiteľov vozidiel, najlacnejšie havarijné poistky môžu získať bezškodoví vodiči a majitelia najpredávanejších značiek vozidiel, či majitelia starších áut. Drahšie havarijné poistenie u väčšiny poisťovní majú mladí a škodoví vodiči.

Výhodou havarijného poistenia je poistné plnenie (náhrada škody) v nových cenách, teda  preplatenie cien nových náhradných dielov bez ohľadu na vek auta (nezohľadňuje sa amortizácia). Z poistného plnenia sa odpočíta dojednaná spoluúčasť (k dispozícii sú aj havarijné poistky bez spoluúčasti). 

Je len na zvážení každého vodiča, či sa neoplatí investovať dve - tri stovky eur ročne do havarijnej poistky (plaitiť možno aj štvrťročne). Vybrané značky (starších) vozidiel pre vodičov s priaznivým bezškodovým priebehom možno havarijne poistiť už od sto eur ročne.